2011. november 21., hétfő

50. Az Istenszülő templomba való bevezetése ikon
"Ma a nagy Király lelki hajléka
a templomba lép be,
hogy számára isteni lakhelyet készítsen,
népek örvendjetek!"

(gör.kat.Énekeskönyv Dicsőség, 2. hang)

Az Istenszülő bemutatása ikonján a festő mindazt megjelenítette, amit az apokrif iratok elmondanak, az ikonfestő kézikönyv előír és az ünnep liturgikus szövegei megénekelnek.
... Az ünnep tartalma szorosan kötődik a Karácsonyhoz. Az Isten ősi ígérete kezd teljesedésbe menni... vagyis az, hogy Mária, az új teremtés kezdete, a Templomba megy, hogy ott felkészüljön a feladatára: Isten Fiának a világba való érkezését lehetővé tegye. Mennyei eledellel táplálkozik, hogy Isten akaratát tudja teljesíteni, amint maga Jézus mondta: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött”.
Az egyház az Istenszülő bemutatásával nem egy történelmi eseményt akar ünnepelni, hanem a teológiai tartalomra kívánja ráirányítani a figyelmet: a karácsonyi eseményre, amely szorosan kapcsolódik hozzá.
...Isten emberré válásának történelmi eseményéből meríti ez az ünnep a fényét és erejét.
Az egész új teremtést Mária személye foglalja össze, aki felkészül a Teremtőjének fogadására. ...Ez az örvendezés jellemzi az egész ünnepet.

Az ikon függőleges tengelyében áll Mária, így a középponti helyet foglalja el az ábrázolásban. Ezt a helyzetét hangsúlyozza szüleinek és Zakariás főpapnak tisztelettel meghajló alakja. Testüknek ívben meghajló vonala mintegy mandorlát képez a kis Mária körül, amint azt Krisztus köré szokták festeni az isteni dicsőség jeleként.
Az ikon bal oldalán magasodik az aggastyánként ábrázolt Zakariás főpap, s fogadja a templom szentélyébe érkező kis Máriát. A főpap testtartása tiszteletről tanúskodik, s a gyöngédség jelei is láthatók rajta, amint mindkét kezét védően terjeszti a kis Mária felé... Érdemes felfigyelni arra, hogy Zakariás egyik lábával a templom aranyló lépcsőjére...,mintegy eléje lép, s elindul az Istenszülő fogadására.
Szülei, Joákim és Anna mögött a gyertyavivő szüzek csoportja látható, akik a Templomba kísérték Máriát. Különösen tündöklő arcuk és a fejükön lévő ragyogó koszorú jelzi az állapotukat, a tisztaságukat. Égő gyertyáikat mindannyian magasra tartják. Már megérkeztek a Templomhoz, és átadták a helyet az esemény fő alakjának, akiről az ünnep szól. Így az ikon jobb oldalán álló ház kapujából vonuló menet élére már Mária került, s abban a pillanatban látjuk őt, amint Zakariás főpap előtt állva kész a templomba való bevonulásra.
Az ikon alsó felének közepén látjuk Máriát,...felajánló kéztartással. Egyenesen magasodik az ikonon, és nem úgy néz ki, mint egy három esztendős kisgyermek, hanem mint egy felnőtt. Szinte már készen van arra, hogy majd kimondja Istennek az angyal köszöntésére: „Legyen nekem a te igéd szerint”. ...Mária arra lett rendelve, hogy saját testében készítse elő azt a templomot, amelybe Isten Fia érkezik majd, az emberiség megváltására.
...Trónusa a szentély lépcsőjének tetején van, jelezve, hogy mindig Isten közelében akar lenni, a legnagyobb kegyelmet befogadni, s ugyanakkor a legnagyobb alázatot tanúsítani.
...Az ikon felső részének közepén a Szentek Szentjét jelző arany kupola van. Az arany trónuson ül Mária, mely ugyanolyan fényesen ragyog, mint az előtte lévő lépcsők, s mint a másik jelenetben, az ikon közepén álló Szűz lába alatt lévők. Az ikonon hangsúlyozott szerepet kap, hogy a trónus és a lépcső aranyból van rajta. ...Az arany baldachin fölött látható az angyal mennyből leszálló alakja. Csaknem vízszintes testtartásban érkezik, s Mária felé nyújtja a kenyeret, a mennyei táplálékot...ami az angyalok eledelét jelképezi.

Forrás: Ivancsó István: Ikon és liturgia 15. - Az Istenszülő bemutatása – Nyíregyháza 2001.