2013. január 5., szombat

82. Az Úr megkeresztelése - ikon"Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megilletõ hódolat; 
mert az Atya szózata bizonyságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged;
és a Lélek, galamb képében, igazolta a szózat eredetét.
Krisztus Istenünk, aki megjelentél és megvilágosítottad a világot, dicsőség Néked."