2010. június 25., péntek

7. Szent Péter és Pál ikonjaJúnius 29-e a két nagy apostol, Péter és Pál, Krisztus tanítványainak ünnepe. E két nagy szentnek a keresztény hit terjesztése és az Egyház megszilárdítása volt a feladata. Az ikonon (1) a két tanítvány egy kis bizánci templomot tart a kezében az egyházat szimbolizálva, mert mindkét apostol sarokköve Krisztus szent egyházának. A két ünnepelt hite mutatja az egyház egységét, amely Péter missziós munkája a zsidók között, Pál missziós munkája a nemzetek és a pogányok között. Osztoztak a küldetésben, osztoznak a dicsőségben.
Forrás: http://vatopaidi.wordpress.com/2009/06/29/των-αγίων-αποστόλων-πέτρου-και-παύλου/

A (2) ikonon Péter és Pál apostolok összeölelkezése látható. Az ehhez tartozó verssor a következő:
Amikor Péter és Pál összeölelkezik.
Péter kívánja a társtanítvány tiszteletre méltó
látványát, találkozásra siet vele.
Meglátva Pál őt,
kitárt kézzel fogadta a barátját.

Forrás: Dionüsziosz da Furná - Az ikonfestészet kézikönyve. - Athanasiana 17. (Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata)

Torpárion, 4. hang:
Apostoloknak elöljárói, és földkerekségnek tanítói, járjatok közre a mindenek Uránál, hogy ajándékozzon békét a földkerekségnek, és a mi lelkünknek a nagy irgalmat.

Köszönjük Magdi az értékes hozzászólásodat. És szemléljük nagy szívvel a "Péter és Pál apostolok összeölelkezése" ikont.

2010. június 18., péntek

6. Keresztelő Szent János ikonja közelebbről
„Majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s szívére beszélek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban” (Óz 2,16.17) A pusztaság a magány, a lemondás, a mindenről és mindenkiről való elszakadás, a kísértések, a harc és ezek nyomán a szeretet megújulásának kivételes helye. Keresztelő Szent János a pusztából kilépve hirdette a Messiást, s adta Érte életét.
(Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. A puszta(ság).

Anakhóréta, (gr. anachórétés), az anakhorin (eltűnni, visszavonulni) igéből származó elnevezés az első szerzetesek idejétől kezdve a pusztába kivonuló, magányos remeték megjelölésére szolgál. (Nacsinák Gergely András – Soós Sándor: Áthosz a Szent Hegy (Áthoszi szótár)

Szent János kezében látható tekercsen a: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa” felirat látható görög nyelven. (Mt 3,2)

Keresztelő Szent János ikonok elérhetősége: Google kereső: Képtalálatok - St. John the Baptist icon
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=en&mst_id=454
http://rublev.voskres.ru/index.htm

2010. június 9., szerda

5. A "Puszta Angyala" ikon
Keresztelő Szent János születése ünnepének (június 24.) egyik énekében találjuk azt a kifejezést, amely a keleti egyház elgondolkodtató meggyőződését fejezi ki, és amely a későbbi remetei, és szerzetesi életben is meghatározóvá vált: az aszkéta, a vértanú „emberi testben angyal”.

„Megvalósult most Izaiás próféta jövendölése, Szent János legnagyobb látnok születése által, mert mondta: Elküldöm angyalomat a te színed előtt, előkészíti a te utadat. A mennyei király ezen katonája, valóban kiegyengeté a mi Istenünk ösvényeit, ki természetére nézve ember, életmódjára pedig angyal volt, mert a testi tisztaságot és a bölcsességet kedvelte, s bár a természet szerinti hajlandóságokat is bírta örökségül, de ezeket nemcsak legyőzte, hanem inkább a természetfölöttiekért küzdött. Azért mi is halandók, kövessük az ő erényeit, ki imádkozik a mi lelkünk üdvösségéért.” (Énekesköknyv 755.old.)

Az aszkéta, anakhóréta ősképét a kereszténység Keresztelő Szent Jánosban találja meg, és közvetetten – rajta keresztül – Illés prófétában, akinek „szelleme és ereje” a Keresztelőben nyilatkozott meg újra.

Keresztelő Szent János volt az első, aki az angyalokhoz hasonlatos életet élt, s mint a későbbi szerzetesek, követője és követe az Úr hangjának, a „pusztában kiáltó szónak”.
Bibliai háttere Malakiás próféta szögére vezethető vissza. (Mal 3,1) – amit Máté megismétel az Előfutárra alkalmazva: „Nézd követemet küldöm színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat.” (Mt 11,10) Egyúttal azt is kifejezi, hogy „emberi testben angyal”.
Ennek az állapotnak megjelenítése a görög ikontípus, amely a XIII. században jelent meg, elnevezése pedig: A Puszta Angyala.
Pusztai környezetben, sziklás, vad tájon, egész alakban, hatalmas angyal-szárnyakkal jelenik meg a szent. Az ikon felső sakából Krisztus tekint le rá áldó kézmozdulattal. A kezében tartott tekercsen a jánosi szöveg olvasható: „Ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit”(vö. Jn 1,29). Az ikon alsó részében látható, próféciájának ábrázolása: a fejsze a fák gyökerén. Ruhája a Szentírás tanúsága szerint teveszőrből készült.
Az ikon azt a metafizikai állapotot mutatja, ami a szerzetes mindenkori helyzete: az ítélet kapujában. Már távol az emberektől, a pusztában, ami a régiek szemében egyenlő volt az emberi életből való kivetettséggel, a halállal. Téppetten, rongyokban, lesoványodva, de mégis csupa tűz és csupa élet az egész alak, mert Istent szomjazza a föld sivatagában, semmi mással nem elégszik meg, szüntelen Reá várakozik.
Nincs két egyforma ikon, melyen a Keresztelő arca, szeme, tartása ugyanazt mondaná: ez már az ikonfestő legszemélyesebb vallomása a maga istenkereséséről.
Egy másik ikonon félalakban, ill. teljes alakban látható. Többnyire az ún. DEÉSZISZ ikonosztázion együttesében található. Az Istenszülő és Keresztelő Szent János könyörgő kéztatással fordulnak Krisztus felé. A félalakos ikonon Szent János kezében látható tekercsen a: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa”(Mt 3,2) feliratot olvashatjuk.
Van olyan ikontípus is, ahol az „Előkövet” középen áll és körülötte kis képekben az életéből vett események láthatók: (Zakariás próféta, aki megkapja az angyaltól az Előkövet foganásának örömhírét, - Az Előkövet születése, – Az Előkövet, aki a Jordán környékén a bűnbánat keresztségét hirdeti, – Az Előkövet, aki a népet kereszteli, – Az Előkövet, aki megfeddi Heródest Heródiás miatt, – Az Előkövetet börtönbe vetik, – Az előkövet lefejezése.)

(Forrás: Nacsinák Gergely András: A szem böjtje; Nagymihályi Géza: A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keleten)

2010. június 1., kedd

4. Rubljov Szentháromság ikonja közelebbről


„Ezen a kelyhen csüng a tekintetünk: ez az ikon középpontja, és súlypontja egy szótlan, csak a három angyal pillantásával és mozdulatával jelzett belső, isteni „párbeszédnek”. Az Atya a Fiú és a Szentlélek közötti párbeszéd témája a létem, és az üdvösségem.” (Gabriel Bunge)

Kruppa Tamás: Andrej Rubljov „Troica”-ja mint Krisztus ikon

1.„Boldog a szem, amely látja...” 2. A középső angyal 3. A (Ter 18) ikonográfiai fejlődése 4. A főpap

Elérhetőség: http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan06/ata6_7.htm